Τι σημαίνει ότι θα συμμετέχω στο BIKE TO WORK GREECE

Κάνω εγγραφή ως “Φίλος” της Ομοσπονδίας Αστικής Ποδηλασίας συμπληρώνοντας την Υπεύθυνη Δήλωση όπου δηλώνω και την διαδρομή που θα ακολουθώ -όταν πάω στη δουλειά μου αλλά και τις ημέρες που προτίθεμαι να το κάνω.

Στέλνω την Υπεύθυνη Δήλωση στο email info@biketowork.gr και αυτόματα έχω κάνει εγγραφή στην ομάδα του BIKE TO WORK GREECE αλλά και στην ομάδα των “Φίλων” της ομοσπονδίας.

Την Υπεύθυνη δήλωση θα παρακαλούσαμε να την πραγματοποιήσετε μέσω του gov.gr.

Υποδειγμα κειμενου

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δηλώνω ότι μετακινούμαι από το σπίτι μου στην οδό ………………….περιοχή ………………………..στη δουλειά μου που βρίσκεται …………………………………………περιοχή ……………………………………………. Κάθε μέρα (ή όποτε μετακινούμαι).

Προς διευκόλυνσή σας, δίνεται και ο σύνδεσμος
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-
gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

Scroll to Top