Το ποδήλατο είναι το μέλλον

Οι ποδηλάτες συμβάλλουν θετικά στη βελτίωση του περιβάλλοντος και στη μάχη ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Μεγάλη επίσης είναι η συμβολή τους στην βελτίωση της κινητικότητας, της κυκλοφοριακής συμφόρησης, της ασφάλειας, της οικονομίας και όλα αυτά προς όφελος όλων των πολιτών.

Το ποδήλατο είναι μια απλή λύση σε πολλά περίπλοκα προβλήματα. Γι’ αυτό θέλουμε να μπορείτε να ποδηλατείτε με ασφάλεια και ευχαρίστηση σε ένα καθαρό περιβάλλον και σε οποιονδήποτε προορισμό, ώστε όλο και περισσότεροι να επιλέγουν το ποδήλατο ως καθημερινό μέσο μεταφοράς.

Scroll to Top