Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Πίνακας Περιεχομένων

 • 1. Εισαγωγή 
 • 1.1. Γενικά
 • 1.2. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα; 
 • 2. Στοιχεία επικοινωνίας
 • 3. Ποια προσωπικά δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και πώς χρησιμοποιούνται αυτά τα δεδομένα;
 • 3.1. Ποια προσωπικά δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και για ποιους σκοπούς;
 • 3.1.1. Δεδομένα χρήσης
 • 3.1.2. Στοιχεία λογαριασμού
 • 3.1.3. Δεδομένα προφίλ
 • 3.1.4. Στοιχεία δημοσίευσης
 • 3.1.5. Δεδομένα μελών της επιχείρησης
 • 3.1.6. Δεδομένα επικοινωνίας (καθώς και δεδομένα άμεσου μάρκετινγκ) 
 • 3.1.7. Στοιχεία αλληλογραφίας
 • 3.2. Ο επεξεργαστής
 • 4. Παροχή των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους 
 • 5. Διεθνής διαβίβαση (εκτός ΕΟΧ) των προσωπικών σας δεδομένων
 • 6. Αποθήκευση και διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων
 • 7. Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων
 • 8. Τροπολογίες 
 • 9. Τα δικαιώματά σας
 • 9.1. Το δικαίωμα πρόσβασης
 • 9.2. Το δικαίωμα στη διόρθωση
 • 9.3. Το δικαίωμα στη διαγραφή («δικαίωμα στη λήθη»)
 • 9.4. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 • 9.5. Δικαίωμα αντίρρησης
 • 9.6. Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
 • 9.7. Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή
 • 9.8. Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας
 • 10. Ενημέρωση των προσωπικών σας δεδομένων
 1. Εισαγωγή

1.1. Γενικά

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ (εφεξής “Εμείς” ή “Δικοί μας” ή “Εμείς”) κατανοεί ότι το απόρρητό σας είναι σημαντικό για εσάς και ότι ανησυχείτε για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα. Σεβόμαστε και εκτιμούμε το απόρρητο όλων όσοι επισκέπτονται τον ιστότοπό μας https://www.biketowork.gr Bike to Work. Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, θα συλλέγουμε και θα χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται εδώ και, κατά τρόπο που να συνάδει με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά μας βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας περί απορρήτου.

Αυτή η Δήλωση Απορρήτου ισχύει όταν ενεργούμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από τον ιστότοπό μας. Με άλλα λόγια: Είμαστε υπεύθυνοι επεξεργασίας γιατί καθορίζουμε τον σκοπό και τα μέσα με τα οποία γίνεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Η διαφάνεια στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αποτελεί κρίσιμο μέρος του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων («GDPR»). Το σημείο εκκίνησης αυτής της Δήλωσης Απορρήτου είναι ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς. Λαμβάνει επίσης υπόψη αρχές όπως η δίκαιη και προσεκτική επεξεργασία.

Διαβάστε προσεκτικά αυτήν τη Δήλωση Απορρήτου και βεβαιωθείτε ότι την κατανοείτε.

1.2. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα ορίζονται στον GDPR ως «κάθε πληροφορία που σχετίζεται με ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. ένα αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο που μπορεί να αναγνωριστεί, άμεσα ή έμμεσα”. Προσωπικά δεδομένα είναι, με απλούστερους όρους, όλες οι πληροφορίες που καθιστούν δυνατή την ταυτοποίησή σας. Τα προσωπικά δεδομένα αναφέρονται σε πληροφορίες, όπως το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, αλλά και σε πληροφορίες, όπως αριθμούς αναγνώρισης, ηλεκτρονικά δεδομένα τοποθεσίας και άλλους διαδικτυακούς παράγοντες αναγνώρισης.

 1. Στοιχεία επικοινωνίας

Ο ιστότοπός μας προσφέρεται και διαχειρίζεται από τη Ελληνική Ομοσπονδία Αστικής Ποδηλασίας. Είμαστε εγγεγραμμένοι στην Ελλαδα με αριθμό εγγραφής ………………….και η έδρα μας βρίσκεται στη διεύθυνση Γραβιάς 9-13, 10681, Αθήνα.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

 • (α) ταχυδρομικώς, στην Γραβιάς 9-13, 10681, Αθήνα ·
 • (β) μέσω της φόρμας επικοινωνίας στον ιστότοπό μας·
 • (γ) τηλεφωνικά, στο ………………… ή
 • (δ) μέσω e-mail, χρησιμοποιώντας το info@biketowork.gr.
 1. Ποια προσωπικά δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και πώς χρησιμοποιούνται αυτά τα δεδομένα;

3.1.Ποια προσωπικά δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και για ποιους σκοπούς;

Σε αυτήν την παράγραφο, θα θέσουμε τα ακόλουθα ζητήματα:

 • (α) τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που ενδέχεται να επεξεργαστούμε·
 • (β) στην περίπτωση προσωπικών δεδομένων που δεν έχουμε λάβει απευθείας από εσάς, την πηγή και τις συγκεκριμένες κατηγορίες αυτών των δεδομένων·
 • (γ) τους σκοπούς για τους οποίους ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα· και
 • (δ) τις νομικές βάσεις για την επεξεργασία.

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα που αναφέρονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου ως απαραίτητο για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, είτε σε δικαστικές διαδικασίες είτε σε διοικητικές ή εξωδικαστικές διαδικασίες. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι τα έννομα συμφέροντά μας, δηλαδή η προστασία και η άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων μας, των νόμιμων δικαιωμάτων σας και των νόμιμων δικαιωμάτων τρίτων.

Επιπλέον, ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούμε με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειμε ή για να προστατεύσουμε τα ζωτικά σας συμφέροντα ή τα ζωτικά συμφέροντα άλλου φυσικού προσώπου.

3.1.1. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΗΣ

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε δεδομένα σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου (“δεδομένα χρήσης”). Τα δεδομένα χρήσης για τον ιστότοπό μας μπορεί να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα, την πηγή αναφοράς, τη διάρκεια της επίσκεψής σας, τις προβολές σελίδων και τις διαδρομές πλοήγησης στον ιστότοπο, καθώς και πληροφορίες για το χρόνο, τη συχνότητα και το μοτίβο της χρήσης του υπηρεσία.

Τα δεδομένα χρήσης μπορεί να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP, τη γεωγραφική θέση, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα, την πηγή αναφοράς, τη διάρκεια της επίσκεψής σας, τις προβολές σελίδων και τις διαδρομές πλοήγησης στον ιστότοπο, καθώς και πληροφορίες για το χρόνο, τη συχνότητα και το μοτίβο της χρήση της υπηρεσίας.

Η πηγή των δεδομένων χρήσης είναι το αναλυτικό μας σύστημα παρακολούθησης. Αυτά τα δεδομένα χρήσης ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία με σκοπό την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι η συγκατάθεση (για τα μη βασικά cookies) ή το έννομο συμφέρον μας (για βασικά cookies), έτσι ώστε ο ιστότοπος να λειτουργεί τεχνικά σύμφωνα με τα βασικά cookies όπως αναφέρονται στη Δήλωση Cookie μας. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τη Δήλωση Cookie . 

Δείτε ως προς αυτό τη Δήλωση Cookie μας.

3.1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα του λογαριασμού σας (“δεδομένα λογαριασμού”). Τα δεδομένα λογαριασμού για τον ιστότοπό μας μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομα, το επώνυμό σας, το φύλο (προαιρετικό), την ημερομηνία γέννησης (προαιρετικό), την προσωπική διεύθυνση email, την επαγγελματική διεύθυνση email (προαιρετικό), τον αριθμό υπαλλήλου (προαιρετικό), τη διεύθυνση κατοικίας, τη διεύθυνση εργασίας , γλωσσική προτίμηση, πώς γνωρίσατε το Bike to Work (προαιρετικό), τις επιλογές μεταφοράς, το ποδήλατο που θέλατε, τον τύπο του ποδηλάτου σας (προαιρετικό), τον εργοδότη σας (προαιρετικό), το τμήμα σας (προαιρετικό), τον αριθμό μέλους ΕΟΑΠ (προαιρετικό). Μας παρέχετε αυτές τις πληροφορίες δημιουργώντας έναν λογαριασμό στον ιστότοπο. Τα δεδομένα λογαριασμού μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία για τη διαχείριση του ιστότοπου, για τη διασφάλιση της ασφάλειας του ιστότοπου, για τη διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας των βάσεων δεδομένων μας και για την επικοινωνία μαζί σας. 

3.1.3. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΙΛ

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας που περιέχονται στο προσωπικό σας προφίλ στον ιστότοπό μας (“δεδομένα προφίλ”). Τα δεδομένα προφίλ μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομα, το επώνυμό σας, το φύλο (προαιρετικό), την ημερομηνία γέννησης (προαιρετικό), την προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την επαγγελματική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικό), τον αριθμό υπαλλήλου (προαιρετικό), τη διεύθυνση κατοικίας, τη διεύθυνση εργασίας, τη γλώσσα προτίμηση για επικοινωνία, πώς γνωρίσατε το Bike to Work (προαιρετικό), τις επιλογές μεταφοράς, τη φιλοδοξία του ποδηλάτου σας, τον τύπο του ποδηλάτου σας (προαιρετικό), τον εργοδότη σας, το τμήμα σας (προαιρετικό), τον αριθμό μέλους ΕΟΑΠ (προαιρετικό), τις διαδρομές με το ποδήλατό σας και γεωγραφικές τοποθεσίες. Τα δεδομένα προφίλ μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία με σκοπό την ενεργοποίηση και τον έλεγχο της χρήσης του ιστότοπου από εσάς. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι η εκτέλεση σύμβασης μεταξύ εσάς και εμάς (Όροι Χρήσης). 

3.1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Εάν συμμετάσχετε σε διαγωνισμό, ενδέχεται να επεξεργαστούμε πληροφορίες σχετικά με τη βαθμολογία σας στον ιστότοπο μας (“δεδομένα δημοσίευσης”). Θα αναφέρουμε μόνο το όνομα της ομάδας, την εταιρεία και το τμήμα σας (προαιρετικά). Μπορείτε να συμβουλευτείτε την κατάταξη στον ιστότοπο. Τα δεδομένα της δημοσίευσης ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία για την ενεργοποίηση αυτής της δημοσίευσης και τη διαχείριση του ιστότοπού μας. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι η συγκατάθεση ή τα έννομα συμφέροντά μας, δηλαδή η σωστή διαχείριση του ιστότοπού μας και του σωματείου μας.

3.1.5. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες που σχετίζονται με τις σχέσεις με τους πελάτες μας, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων μελών της επιχείρησης (προσωπικά δεδομένα για τον λογαριασμό του εργοδότη). (“δεδομένα επιχειρηματικών μελών”) Τα δεδομένα των μελών της επιχείρησης μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομα του εργοδότη, τον κωδικό τομέα, την υποχρέωση ΦΠΑ, τον ιστότοπο, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση του εργοδότη, τον αριθμό εργαζομένων, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πληροφορίες στην επικοινωνία μεταξύ Εμάς και εσάς. Η πηγή των δεδομένων των μελών της επιχείρησης είστε εσείς. Τα δεδομένα του μέλους της επιχείρησης μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία για τη διαχείριση των σχέσεών μας με τα μέλη της επιχείρησης, την επικοινωνία με τα μέλη της επιχείρησης, την παρακολούθηση αυτής της επικοινωνίας και την προώθηση των σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών μας στα μέλη της επιχείρησης. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι η εκτέλεση σύμβασης μεταξύ εσάς και εμάς (Όροι Χρήσης). 

3.1.6. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΜΕΣΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ)

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε προκειμένου να εγγραφούμε στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και στα ενημερωτικά δελτία μας Bike to Work (“Δεδομένα επικοινωνίας”). Τα δεδομένα επικοινωνίας ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία για την αποστολή των σχετικών ειδοποιήσεων, ενημερωτικών δελτίων ή σχετικών ειδοποιήσεων. Επιπλέον, ενδέχεται να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την ΕΟΑΠ που σχετίζονται με εσάς (δηλ. μηνύματα που σχετίζονται με θέματα που σχετίζονται με το ποδήλατο στην εργασία, όπως μηνύματα που σχετίζονται με τις μετακινήσεις με ποδήλατο).

Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι η συγκατάθεση.

3.1.7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες που περιέχονται ή σχετίζονται με οποιαδήποτε επικοινωνία που μας στέλνετε. Επιπλέον, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τον λογαριασμό σας.

(«Στοιχεία αλληλογραφίας»). Τα δεδομένα αλληλογραφίας μπορεί να περιλαμβάνουν το περιεχόμενο της επικοινωνίας και τα μεταδεδομένα που σχετίζονται με την επικοινωνία. Ο ιστότοπός μας θα δημιουργήσει τα μεταδεδομένα που σχετίζονται με τις επικοινωνίες που πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας τις φόρμες επικοινωνίας στον ιστότοπο. Τα δεδομένα αλληλογραφίας ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία για τους σκοπούς της επικοινωνίας μαζί σας και της τήρησης αρχείων. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι τα έννομα συμφέροντά μας, δηλαδή η σωστή διαχείριση του ιστότοπού μας και της επιχείρησής μας και η επικοινωνία με τους χρήστες.

3.2.Ο επεξεργαστής

Εκτελών την επεξεργασία είναι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα κατόπιν αιτήματος ή για λογαριασμό μας. Μερικές φορές μπορεί να συνάψουμε σύμβαση με αυτό το μέρος για την παροχή συγκεκριμένων προϊόντων ή/και υπηρεσιών. Με άλλα λόγια: Χρησιμοποιούμε επεξεργαστές, γιατί αυτό είναι απαραίτητο για την υπηρεσία. Σε αυτήν την περίπτωση, θα συνάψουμε γραπτή συμφωνία με τον εκτελούντα την επεξεργασία, σύμφωνα με την οποία η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι εγγυημένη από τον εκτελούντα την επεξεργασία. Ο επεξεργαστής ενεργεί πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες μας.

Καλούμε τις ακόλουθες κατηγορίες επεξεργαστών:

 • Εταιρείες που έχουμε δεσμεύσει για σκοπούς μάρκετινγκ.
 • Εταιρείες που έχουμε δεσμεύσει για σκοπούς τεχνικής υποστήριξης ΤΠΕ, αποθήκευσης και φιλοξενίας.
 • Εταιρείες που έχουμε δεσμεύσει για διοικητικούς σκοπούς (π.χ. σύστημα CRM).
 1. Παροχή των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους

Ενδέχεται να παρέχουμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα στον εργοδότη σας εάν ο λογαριασμός σας είναι συνδεδεμένος με μια εταιρεία. Σε αυτήν την περίπτωση, ο εργοδότης σας ενεργεί ως άλλος υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Ο εργοδότης σας έχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την απόδοση της τροχιάς σας. Αυτό είναι απαραίτητο για να μπορείτε να αποκτήσετε ορισμένα οφέλη, όπως ένα επίδομα για ταξίδια που πραγματοποιούνται με ποδήλατο. Η δήλωση απορρήτου του εργοδότη ισχύει για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Είναι πιθανό στο μέλλον τα προσωπικά σας δεδομένα να παρέχονται σε τρίτους που δεν αναφέρονται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε αυτήν την περίπτωση, θα τροποποιήσουμε αυτήν τη δήλωση απορρήτου ως έχει και θα σας κρατάμε ενήμερους για τις αλλαγές σύμφωνα με την ενότητα 8. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι η συγκατάθεση.
Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν αυτό είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκεινται ή για την προστασία των ζωτικών σας συμφερόντων ή των ζωτικών συμφερόντων άλλου φυσικού προσώπου.

 1. Διεθνής διαβίβαση (εκτός ΕΟΧ) των προσωπικών σας δεδομένων

Θα αποθηκεύσουμε ή θα μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (τον «ΕΟΧ»). Ο ΕΟΧ αποτελείται από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ συν τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν. Αυτό σημαίνει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα προστατεύονται πλήρως σύμφωνα με τον GDPR ή σύμφωνα με ισοδύναμα νομικά πρότυπα.

 1. Αποθήκευση και διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων

Αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ως εξής:
Από την ημερομηνία κατά την οποία συνδεθήκατε τελευταία φορά στον ιστότοπο μας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκευτούν για άλλα 3 χρόνια. Μετά από αυτό το διάστημα, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν.

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, ενδέχεται να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν αυτό είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στην οποία υπόκεινται ή για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας ή των ζωτικών συμφερόντων άλλων φυσικών προσώπων.

Αποθήκευση και διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων

Τα καταχωρημένα δεδομένα μετακινήσεών σας θα αποθηκευτούν ανώνυμα (δηλαδή χωρίς σύνδεση με τα προσωπικά σας δεδομένα).

 1. Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Θα λάβουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και να αποτρέψουμε την απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή τροποποίηση των προσωπικών σας δεδομένων.

Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός πρόσβασής σας δεν μπορεί να μαντευτεί, είτε από άτομο είτε από πρόγραμμα υπολογιστή. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπο μας και δεν θα σας ζητήσουμε τον κωδικό πρόσβασής σας (εκτός από την περίπτωση που συνδεθείτε στην πλατφόρμα μας).

 1. Τροπολογίες

Ενδέχεται να ενημερώνουμε αυτή τη Δήλωση από καιρό σε καιρό δημοσιεύοντας μια νέα έκδοση στον ιστότοπό μας. Αυτό μπορεί να είναι απαραίτητο, για παράδειγμα, εάν αλλάξει ο νόμος ή εάν αλλάξουμε τα πράγματα με τρόπο που επηρεάζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε αυτή τη σελίδα από καιρό σε καιρό για να βεβαιωθείτε ότι είστε ικανοποιημένοι με τυχόν αλλαγές σε αυτήν τη Δήλωση Απορρήτου. Θα σας ειδοποιήσουμε για τυχόν σημαντικές αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου μέσω e-mail.

 1. Τα δικαιώματά σας

Ορισμένα δικαιώματα είναι περίπλοκα και δεν περιλαμβάνονται όλες οι λεπτομέρειες εδώ. Διαβάστε τις σχετικές διατάξεις και οδηγίες των εποπτικών αρχών για πλήρη επεξήγηση αυτών των δικαιωμάτων.

Τα πιο σημαντικά δικαιώματά σας βάσει του GDPR είναι:

 • Α. το δικαίωμα πρόσβασης.
 • Β. το δικαίωμα στη διόρθωση.
 • Γ. το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»).
 • Δ. το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.
 • Ε. το δικαίωμα αντίρρησης.
 • ΣΤ. Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.
 • Ζ. το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή. και
 • Η. το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω γραπτής ειδοποίησης προς εμάς. Δείτε το κεφάλαιο 2 για τα στοιχεία επικοινωνίας.

Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματός σας. Κανονικά, στόχος μας είναι να παρέχουμε πλήρη απάντηση εντός αυτού του χρονικού διαστήματος. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, ειδικά εάν το αίτημά σας είναι πιο περίπλοκο, μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος, έως τρεις μήνες το πολύ από την ημερομηνία που λάβαμε το αίτημά σας. Θα ενημερώνεστε πλήρως για την πρόοδο.

9.1.Το δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να επιβεβαιώσετε εάν επεξεργαζόμαστε ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα και, όπου το κάνουμε, να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, μαζί με ορισμένες πρόσθετες πληροφορίες. Αυτές οι πρόσθετες πληροφορίες περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για τον σκοπό της επεξεργασίας, τις κατηγορίες των σχετικών προσωπικών δεδομένων και τους αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων. Με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα δικαιώματα και οι ελευθερίες άλλων, θα σας παρέχουμε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων. Το πρώτο αντίγραφο θα παρέχεται δωρεάν, αλλά ενδέχεται να παρασχεθούν επιπλέον αντίγραφα έναντι εύλογης χρέωσης.

9.2. Το δικαίωμα στη διόρθωση

Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε τα ανακριβή προσωπικά σας δεδομένα και, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, να συμπληρώσετε ελλιπή προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς.

9.3. Το δικαίωμα στη διαγραφή («δικαίωμα στη λήθη»)

Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Αυτές οι περιστάσεις περιλαμβάνουν: τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με άλλο τρόπο· αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία βάσει συγκατάθεσης· αντιτίθεστε στην επεξεργασία σύμφωνα με ορισμένους κανόνες της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων· η επεξεργασία γίνεται για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ· και τα προσωπικά δεδομένα έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία. Ωστόσο, υπάρχουν εξαιρέσεις από το δικαίωμα διαγραφής δεδομένων. Οι γενικές εξαιρέσεις περιλαμβάνουν όπου η επεξεργασία είναι απαραίτητη: για την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης και της ενημέρωσης. για συμμόρφωση με νομική υποχρέωση· ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

9.4.Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτές οι περιστάσεις είναι: αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων. η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά αντιτίθεστε στη διαγραφή της. Δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά δεδομένα για την επεξεργασία μας, αλλά χρειάζεστε προσωπικά δεδομένα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. και έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία εν αναμονή της επαλήθευσης αυτής της ένστασης. Εάν η επεξεργασία σε αυτή τη βάση είναι περιορισμένη,

Ενδέχεται να συνεχίσουμε να αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Ωστόσο, θα το επεξεργαστούμε μόνο με άλλα μέσα: με τη συγκατάθεσή σας. για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων· για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου· είτε για λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος.

9.5.Δικαίωμα αντίρρησης

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς για λόγους που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη κατάστασή σας, αλλά μόνο στο βαθμό που η νομική βάση για την επεξεργασία είναι ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκουμε εμείς ή από τρίτο μέρος. Εάν κάνετε μια τέτοια αντίρρηση, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά δεδομένα εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους επεξεργασίας που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή ότι η επεξεργασία αποσκοπεί στη δημιουργία, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ (συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ). Εάν αντιταχθείτε, θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για αυτόν τον σκοπό.

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς για λόγους που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη κατάστασή σας, εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας εργασίας που εκτελείται για λόγους δημοσίου συμφέροντος .

9.6.Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Εφόσον η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς βασίζεται σε:

 • (α) συγκατάθεση· ή
 • (β) ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για την ανάληψη δράσης κατόπιν αιτήματός σας πριν από τη σύναψη σύμβασης και ότι αυτή η επεξεργασία πραγματοποιείται αυτόματα, έχετε το δικαίωμα να λάβετε προσωπικά δεδομένα από εμάς σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Ωστόσο, αυτό το δικαίωμα δεν ισχύει όταν θα έθετε σε κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.
9.7.Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή

Εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς παραβιάζει τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων (GDPR), έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε μια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων. Στο Βέλγιο, η εποπτική αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων (DPA).

Στοιχεία επικοινωνίας Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 6475600

E-mail: contact@dpa.gr
https://www.dpa.gr

 

9.8.Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας

Εφόσον η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς είναι η συγκατάθεση, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε αυτήν τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας πριν από την ανάκληση.

 1. Ενημέρωση των προσωπικών σας δεδομένων

Ενημερώστε μας εάν τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς πρέπει να διορθωθούν ή να ενημερωθούν.

 

Scroll to Top