Οργανισμός:Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Ποδηλάτες:1
Διαδρομές:1
Χιλιόμετρα:40
Ομάδες:0
# Ομάδα Ποδηλάτες Ημέρες Χιλιόμετρα Πόλη