Οργανισμός:ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
Ποδηλάτες:3
Διαδρομές:21
Χιλιόμετρα:1078
Ομάδες:1
# Ομάδα Ποδηλάτες Ημέρες Χιλιόμετρα Πόλη
1 ΒΑΡΕΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 3 42 1078