Οργανισμός:ΕΥΔΑΠ ΑΕ
Ποδηλάτες:1
Διαδρομές:10
Χιλιόμετρα:321
Ομάδες:1
# Ομάδα Ποδηλάτες Ημέρες Χιλιόμετρα Πόλη
1 Έρευνας και Ανάπτυξης/ ΚΕΡΕΦΥΤ 1 20 321 Αθήνα - Πειραιάς