Οργανισμός:Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Ποδηλάτες:8
Διαδρομές:63
Χιλιόμετρα:2061
Ομάδες:3
# Ομάδα Ποδηλάτες Ημέρες Χιλιόμετρα Πόλη
1 Βιβλιοποδηλάτες 4 64 1161 Αθήνα - Πειραιάς
2 Προγραμματιστές ποδηλάτες 3 51 636 Αθήνα - Πειραιάς
3 REPSOL 1 11 264 Αθήνα - Πειραιάς