Οργανισμός:Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ποδηλάτες:3
Διαδρομές:30
Χιλιόμετρα:80
Ομάδες:1
# Ομάδα Ποδηλάτες Ημέρες Χιλιόμετρα Πόλη
1 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 3 60 80 Καρδίτσα