Οργανισμός:
Ποδηλάτες:1
Διαδρομές:0.5
Χιλιόμετρα:12
Ομάδες:1
# Ομάδα Ποδηλάτες Ημέρες Χιλιόμετρα Πόλη
1 ΔΕΗ 1 1 12 Αθήνα - Πειραιάς
2 ΔΕΗ 0 0 0 Αθήνα - Πειραιάς
3 ΔΕΗ 0 0 0 Αθήνα - Πειραιάς