Οργανισμός:Παιδιατρειο Αθανασίου Μπασαγιάννη
Ποδηλάτες:1
Διαδρομές:11.5
Χιλιόμετρα:115
Ομάδες:0
# Ομάδα Ποδηλάτες Ημέρες Χιλιόμετρα Πόλη