Οργανισμός:Μουσείο Πόλης Δήμου Καρδίτσας
Ποδηλάτες:1
Διαδρομές:10
Χιλιόμετρα:60
Ομάδες:1
# Ομάδα Ποδηλάτες Ημέρες Χιλιόμετρα Πόλη
1 Μουσείο Πόλης Δήμου Καρδίτσας 1 20 60 Καρδίτσα