Οργανισμός:Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ποδηλάτες:5
Διαδρομές:20.5
Χιλιόμετρα:277
Ομάδες:1
# Ομάδα Ποδηλάτες Ημέρες Χιλιόμετρα Πόλη
1 Τμήμα Περιβάλλοντος 4 35 223 Μυτιλήνη