Οργανισμός:ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ποδηλάτες:28
Διαδρομές:132.5
Χιλιόμετρα:762
Ομάδες:13
# Ομάδα Ποδηλάτες Ημέρες Χιλιόμετρα Πόλη
1 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4 40 230 Καρδίτσα
2 Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 3 32 138 Καρδίτσα
3 OIKONOMIKH ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 3 30 70 Καρδίτσα
4 ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 3 26 55 Καρδίτσα
5 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ &ΔΗΜ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 2 22 47 Καρδίτσα
6 ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2 20 55 Καρδίτσα
7 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2 20 40 Καρδίτσα
8 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2 20 39 Καρδίτσα
9 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2 20 30 Καρδίτσα
10 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2 15 12 Καρδίτσα
11 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1 10 20 Καρδίτσα
12 ΠΡΟΝΟΙΑ 1 6 6 Καρδίτσα
13 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 4 20 Καρδίτσα
14 Τμήμα Προγραμματισμού 0 0 0 Καρδίτσα