Οργανισμός:ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΣΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δ.Ο.Π.Α.Κ.)
Ποδηλάτες:2
Διαδρομές:9.5
Χιλιόμετρα:105
Ομάδες:1
# Ομάδα Ποδηλάτες Ημέρες Χιλιόμετρα Πόλη
1 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δ.Ο.Π.Α.Κ.) 2 19 105
2 Δ.Ο.Π.Α.Κ. / 2 0 0 0 Καρδίτσα