Καμένα Βούρλα, Αγ. Κωνσταντίνος, Μώλος

Πληθυσμός: 
13048
Χιλιόμετρα: 
300
Διαδρομές: 
15
Ποδηλάτες: 
1
Ομάδες: 
0
Km/100.000 κατοίκους: 
2299.2
Διαδρομές/100.000 κατοίκους: 
114.96
Ποδηλάτες/100.000 κατοίκους: 
7.66401

ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ