Μονεμβασιά

Πληθυσμός: 
22238
Χιλιόμετρα: 
190
Διαδρομές: 
19
Ποδηλάτες: 
1
Ομάδες: 
0
Km/100.000 κατοίκους: 
854.393
Διαδρομές/100.000 κατοίκους: 
85.4393
Ποδηλάτες/100.000 κατοίκους: 
4.49681