Επικοινωνία

Για πληροφορίες σχετικά με την καμπάνια "Με Ποδήλατο στη Δουλειά 2016":

Παναγιώτης Πιτσιλός
email: biketowork@biketowork.gr ή info@podilattiki.gr
Τηλ: 6955830923

Η καμπάνια διοργανώνεται από την ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα.
Ξεκίνησε το 2011 από τους Ποδηλάτ-ισσ-ες.