# Πόλη Ποδηλάτες Ημέρες Χιλιόμετρα Ποδηλάτες/100.000 κατοίκους Ημέρες/100.000 κατοίκους Km/100.000 κατοίκους